slideshow 1

Jste zde

Aktuality

Výběry trakénských hřebců a zkoušky výkonnosti v Polsku a Litvě 2014

     Významné chovatelské akce proběhly v září 2014 v Polsku a Litvě, kam byli přizváni i zástupci SCHČTrak , MVDr Vít Holý a MVDr. Helena Holá. 13.- 14. září se uskutečnily závěrečné zkoušky testu trakénských hřebců v polském Starogardu Gdaňském, celkem bylo předvedeno 12 mladých hřebců. Proběhla bonitace, test ve skoku ve volnosti a zkouška pod sedlem ( drezura, skok, terénní jízda ) . Podmínky pro licentaci nakonec splnilo 5 hřebců v čele s ADORATOREM ( Cedrus - Alana po Agar ) , který byl licentován již i v Německu.

Mezinárodní seminář – Trakénský kůň v Čechách a ve světě a jeho vliv na ostatní sportovní plemena.

Mezinárodní seminář – Trakénský kůň v Čechách a ve světě a jeho vliv na ostatní sportovní plemena.               

Pardubice 5. - 7. září  2014

Trakéni do Pardubic - Koně v akci 5. - 7. září 2014

     Mezinárodní setkání za účasti pěti národů se uskuteční první zářijový víkend v Pardubicích. V rámci tradiční výstavy Koně v akci budou předvedeny dvě desítky reprezentativních trakénů v čele s plemennými hřebci Plesant a Quintar. Představí se drezurní kůň roku Ampere, ukázky drezurních a skokových koní a chovné klisny s hříbaty po Plesant a Abendtanz.

     Součástí mezinárodního semináře bude i návštěva hipologického muzea ve Slatiňanech, přednášky, diskuze a promítání historických a současných filmů s trakénskou tematikou.

QUINTAR vítězný ve Finále Moravského šampionátu pětiletých 6. - 7. srpna 2014

Trojanovický areál ožil ve dnech 6. - 7. srpna tradiční finálovou soutěží pro mladé koně čtyř až sedmileté. Parkury obtížnosti ZL až ST* byly na horní hranici náročnosti a plně prověřily připravenost všech soutěžících. Povrch kolbiště byl nově doplněn o geotextilii a byl velmi dobrý. Svaz chovatelů CS opět významně podpořil financemi celou akci a významně podpořil i úspěšné majitele a chovatele CS koní.
   

Úspěch českých trakénů na Trakehner Bundesturnier Hannover 2014

      500 trakénů z 12ti zemí se sešlo na mezinárodním šampionátu trakénských koní v Hannoveru. Na programu byly šampionáty v drezuře, všestranné způsobilosti a ve skákání. V drezurních soutěžích nechyběly špičkové jezdkyně jako např. Theresa Wahler, Dorothe Schneider a zejména Helen Langehanenberg, vše pečlivě sledoval reprezentační trenér Klaus Balkenhol. Na startu skokových soutěží se objevili i 2 trakéni z Čech, 5tiletý plemenný hřebec a vítěz MŠMK  4letých  QUINTAR ( Quintet - Stella po Saint Tropez ) a jeho 6tiletá pravá sestra SIMONA.

QUINTAR a B. Tomanová na reitturnier Breitenburg

24.6.2014   QUINTAR a B. Tomanová na reitturnier Breitenburg  - bezchybní ve 120 cm , stylové ohodnocení 8 a 8. místo mezi holštýnskou elitou! Blahopřejeme. 

Záznam videa: https://www.youtube.com/watch?v=E--8wgaB-kg

Po předvedení odsouhlasilo prezidium Trakehner verband ( P. Wilm, L. Gehrmann ) možnost startu QUINTARA ( 5tiletý hřebec po Quintet ze Stella po Saint Tropez ) a jeho pravé sestry SIMONY ( 6let ) na Trakehner Bundesturnier v Hannoveru ( 24. -27. čevence 2014 ).

MVDr. Vít Holý

Stránky Českého trakéna vybrány k archivaci Národní knihovnou ČR!

Naše webové stránky byly oceněny výběrem Národní knihovny k archivaci. budou uchovávány v rámci projektu Web Archiv v rámci České republiky.

Děkujeme Národní knihovně ČR za toto ocenění.

AMPERE nejlepším drezurním koněm ČR 2013

   Trakénský valach narozený v roce 99 v Semilech ( Jan van Geet ) dosáhl v sedle s Vandou Bělinovou ( JK Bandolero Těchařovice ) na 1. příčku v hodnocení drezurních koní v ČR za rok 2013.

GESTÜT SCHRALLING - Dr. Hans Ernst Wezel - členem našeho svazu!

     Jeden z nejvýznamnějších chovatelů trakénů na světě vstoupil na vlastní žádost do našeho chovatelského svazu. Chovatel mnoha významných plemeníků (Schenkendorf, Lowelas, Peron, Laxdoyen, ...), držitel Zlaté čestné plakety chovatele Trakehner verband, dlouholetý člen prezidia Trak. verband a velký znalec i východní populace je naším členem od 12. května 2014. S úctou využijeme jeho nesmírné znalosti a zkušenosti a využijeme jistě i jeho nabídku stát se členem chovatelských komisí.

Výkonnostní zkoušky klisen v Polsku - Starogard Gdański, 13.4.2014

     V krásném prostředí hřebčince Starogard Gdański proběhl závěr testu 16ti trakénských klisen. Komise pracovala ve složení T. Siedlanowski (POL), Raminta Sakalauskiene a Arunas Jurgaitis (LITVA) a Vít Holý (CZE). Celkový výsledek se skládal z hodnocení vedoucího šedesátidenního testu (charakter, temperament a pracovní ochota) a ze známek komise (hodnocení testačního jezdce za jezditelnost, skok ve volnosti a krok, klus a cval). Samotná závěrečná zkouška probíhala 1.

Stránky