slideshow 1

Jste zde

Aktuality

Zápis a usnesení z valné hromady Svazu chovatelů českého trakéna, z. s., konané 14. 5. 2019 v Blatě.

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna se koná v úterý 14. května 2019 od 17.00 hod v restauraci penzionu Blatenský Dvůr.

   - Pozvánka.

Skokové indexy trakénských koní za rok 2018

Skokové indexy trakénských koní za rok 2018 – Ing. Alexandra Novotná, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

 SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní.

 

Ročenka 2018

Český trakén – Co přinesl rok 2018?

Plemenná hodnota u sportovních koní

 Projektem výpočtu plemenné hodnoty u sportovních koní se zabývá ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi Ing. Alexandra Novotná. Předkládáme Vám výsledek její analýzy populace sportovních koní v ČR za rok 2017.

 SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní. 

Seznam hřebců v plemenitbě PK TRAK 2018

Ročenka 2017

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna

Valná hromada Svazu chovatelů českého trakéna se koná v pátek 5. května 2017 v 11.00 hod v Mněticích .

   - Pozvánka.

Výstava trakénů v Ostravě 15.10.2016

     Areál Jezdeckého klubu Baník Ostrava se stal dějištěm mezinárodní přehlídky trakénů v polovině října... Chovatelé a majitelé zde předvedli na 30 koní, z toho 5 plemenných hřebců. S velkým zájmem se sjeli  přátelé trakénů nejen ze všech koutů Česka ale i z Polska, Rakouska a Německa. Vyslancem samotného světového Trakehner verband byla Sigrun Wiecha , známá chovatelka a fotografka, nechyběl ani náš dlouholetý spolupracovník a vynikající německý chovatel Dr. H. E.

Stránky