slideshow 1

Jste zde

Aktuality

Trakéni na Slovensku

     Svaz chovatelů českého trakéna obdržel čestné pozvání na mezinárodní konferenci o chovu koní do slovenské Nitry. 22. až 24. dubna 2014 se zde uskutečnilo setkání významných hipologů, chovatelských svazů, dostihového závodiště, ministerstva zemědělství, veterinárních lékařů ... na překrásném zámku Mojmírovce. Historický význam a duch barokně klasicistického zámku podtrhovali příjemnou atmosféru setkání v místě konání prvních dostihů v Uhersku před 200 lety.  V roce 1814 uspořádal tyto dostihy podle anglického vzoru majitel panství Jozef Huňady.
    

Zápis a usnesení z valné hromady Svazu chovatelů českého trakéna

TRAKÉNSKÝ kůň - plemenní hřebci 2014

         1099 PLESANT    nar. 96    ( Sapros - Chokkej )              drez. TT, skok S

         1937 QUINTAR     nar. 09    ( Quintet - Saint Tropez )       skok ZL , vítěz kval. a finále MŠMK 2013

 

Zhodnocení šlechtitelského programu - TRAKÉNSKÝ kůň , Svaz chovatelů českého trakéna

1. Cíl plemene

Výroční členská schůze Svazu chovatelů Českého trakéna

termín :    4. dubna 2014 v 11.00 hod v ERC Mnětice

         - zpráva o činnosti za uplynulé období
         - pokladní a revizní zpráva
         - plán činnosti na rok 2014
         - návrh rozpočtu na r. 2014
         - volby
         - různé, diskuse, čl. příspěvky, mezinárodní spolupráce

 

Plemeníci 2014 - PLESANT

1099 PLESANT

Stanice: JK Iluze Makotřasy, přirozená plemenitba
             Lucie Marešová, Makotřasy 1, 273 54 Lidice okr. Kladno
             Tel: 725 319 860

 

Rodokmen

Trakénské linie v českém chovu

Linie Dingo - Dampfross - Pythagoras - Quoniam

     Po II. světové válce zůstalo na území tehdejšího Československa mnoho kořistních východopruských koní. Stejně jako v jiných částech Evropy se kvalitní trakénští hřebci používali nejen k čistokrevnému chovu ale také k zušlechťování ostatních teplokrevných plemen. V Německu to byli např. hřebci jako Abglanz , Semper Idem , Ozean ,.... Velký význam měl pak dovoz hřebců a klisen ze světoznámého ruského hřebčína S.M. Kirowa, později byli importováni hřebci němečtí.

Plemeníci 2014 - QUINTAR

Quintar je mohutný trakénský hřebec s výraznou mechanikou pohybu , skokovými schopnostni a vynikajícím charakterem.

Plemeníci 2014 - AKTIV

Jeden z nejúspěšnějších trakénských skokanů posledních desetiletí , 3násobný vítěz Středoevropské ligy Světového Poháru, 3 násobný účastník finále Světového Poháru ( Las Vegas , Lipsko ).

Výběry trakénských hřebců Neumünster 2013

    18. - 20. října 2013 se konal v Neumünsteru nedaleko Hamburgu již 51. výběr mladých trakénských hřebců. Holstenhalle prochází poměrně rozsáhlou rekonstrukcí pro zlepšení pohodlí a podmínek jak pro diváky, tak pro samotné účastníky. V příštím roce se již můžeme těšit na hotové úpravy.

Stránky